Project Description

Parttime: Sport en beweegleider (diverse locaties)

De naam Sportprofessional.nl dekt volledig de lading. Als sportprofessional ben jij bezig om de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod te verbeteren. We streven ernaar om de rol van de sportprofessional in het onderwijs, de sport en de kinderopvang te vergroten. Wij zien de sportprofessional als onmisbare schakel om de ontbrekende expertise omtrent bewegen te implementeren bij onze klanten en partners.

Met onze sportprofessionals sluiten we graag aan op het landelijk sportakkoord, het preventie akkoord en de notitie ‘plezier in bewegen’.

Wij zoeken:

Een docent bewegingsonderwijs PO, die;

 • Kinderen leert bewegen en samen spelen in de gymzaal en op het schoolplein.
 • Werken met een vakwerkplan en een beweegregisseur zijn voor de school.
 • Binnen een team een actieve gezonde leefwijze van kinderen willen stimuleren.
 • Een sportieve en gemotiveerde instelling hebben om kinderen plezier te laten beleven aan activiteiten.
 • Daadkrachtig en in staat zijn een prettig pedagogisch klimaat te realiseren.
 • Proactief en flexibel zijn.

Opleidingseisen docent bewegingsonderwijs:

 • Sport en bewegen niveau 3 en 4
 • HBO Sportkunde
 • Andere relevante sportopleidingen

Werkzaamheden:

 • Je krijgt een takenpakket waarbij je zowel tijdens als buiten de gymlessen ook invulling geeft aan buitenspelen, motorische ontwikkeling, pedagogische opvoeding met Sportkanjers, schoolsportkennismaking en gezonde leefstijl.

We bieden:

 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, scholing en ondersteuning om de functie in volle breedte te kunnen uitvoeren.
 • Een combinatie van werkzaamheden die past bij jouw kwaliteiten, interesse en beschikbaarheid.
 • Een passende vergoeding.
 • Keuze voor een loondienstbetrekking of een overeenkomst tot opdracht voor zelfstandigen.