Project Description

Sport pedagogisch medewerker (BSO) regio Midden Nederland.

De naam Sportprofessional.nl dekt volledig de lading. Als sportprofessional ben jij bezig om de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod te verbeteren. We streven ernaar om de rol van de sportprofessional in het onderwijs, de sport en de kinderopvang te vergroten. Wij zien de sportprofessional als onmisbare schakel om de ontbrekende expertise omtrent bewegen te implementeren bij onze klanten en partners.

Met onze sportprofessionals sluiten we graag aan op het landelijk sportakkoord, het preventie akkoord en de notitie ‘plezier in bewegen’.

Wij zoeken een allround sport pedagogisch medewerker die:
– Kinderen leren bewegen en samen spelen tijdens de buitenschoolse opvang.
– Sport als middel gebruiken om kinderen sociaal-emotioneel te laten ontwikkelen.
– Binnen een thema een actieve gezonde leefwijze van kinderen willen stimuleren.
– Een sportieve en gemotiveerde instelling hebben om kinderen plezier te laten beleven aan activiteiten.
– Daadkrachtig en in staat zijn een prettig pedagogisch klimaat te realiseren.
– Proactief en flexibel zijn.

Opleidingseisen sport pedagogisch medewerker:
– Diploma toereikend voor het werken in de kinderopvang.
– Sport en bewegen niveau 3+4.
– Sportkunde (75% van je studiepunten behaald).
– Academie voor lichamelijke opvoeding (75% van je studiepunten behaald).

Werkzaamheden:
– Je krijgt een takenpakket waar je invulling geeft aan opvoeding, sport, gezonde leefstijl en ontwikkeling van de kinderen die aanwezig zijn op buitenschoolse opvang.

We bieden:
– Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, scholing en ondersteuning om de functie in volle breedte te kunnen uitvoeren.

Specificaties

  • 28 – 32 uur per week

  • Regio Midden-Nederland

  • Voor een periode van 52 weken
  • Sport pedagogisch medewerker
  • € 25,- per uur

Aanmelden

Deel deze vacature

Terug naar overzicht klussen